(1)
Biernacka, M. Rządomyślność W społeczeństwie Wielokulturowym, Czyli O Sprawowaniu władzy Nad zróżnicowaniem. MAeS 2018, 19, 61-71.