(1)
Świrek, K. Urządzanie Poza Funkcją Pana: Neoliberalna Racjonalizacja władzy a Kryzys Autorytetu Symbolicznego. MAeS 2018, 19, 124-141.