(1)
Wyrzykowska, K. M.; Stachura, K.; Rozalska, A. Wstęp. MAeS 2019, 20, 7-10.