(1)
Baranowski, M. Dobrobyt społeczny W Usieciowionej Technologicznie Gospodarce: Przykład Sharing Economy. MAeS 2019, 20, 25–42.