(1)
Michałowski, L. Trzy Wymiary tożsamości Miasta. MAeS 2019, 20, 25–37.