(1)
Miller, A. Odkrywając Ukryte. Spacery Po mieście Jako narzędzie Animacji tożsamości. MAeS 2019, 20, 152–154.