(1)
Knera, J. Mikrotożsamość. Jak Aktywnie Poszukiwać Dzielnicowego Genius Loci?. MAeS 2019, 20, 155–157.