(1)
Szczepański, J. Ceglana tożsamość. Dziedzictwo Materialne Jako Rdzeń gdańskich tożsamości. MAeS 2019, 20, 148–151.