(1)
Potulski, J. Emile Durkheim O państwie I Polityce – Socjologia Emile’a Durkheima I Problemy Transformacji społecznej. MAeS 2020, 21, 76-95.