(1)
Warmińska-Zygmunt, K. Jak Powstają Nowe Narody, Czyli O Nation-Making. Przykład Kaszubski. MAeS 2020, 21, 59-75.