(1)
Abramowicz, M.; Bykowska-Godlewska, B.; Strzałkowska, A. Postawy młodzieży Akademickiej Wobec Celibatu I Posiadania Dzieci Przez księży Rzymskokatolickich. MAeS 2021, 21, 10-27.