(1)
Szymańska, A. Kultura Jako Przestrzeń aktywności Obywatelskiej Kobiet. MAeS 2020, 21.