(1)
Karaś, D. Męskie głosy Gdańska. MAeS 2020, 21.