(1)
Daszkiewicz, W. Kultura I Cywilizacja – Meandry Znaczeniowe. MAeS 2022, 22.