(1)
Piekarski, R. O Znaczeniu piękna I doświadczenia Sacrum W Sztuce Dla Cywilizacji W nawiązaniu Do rozważań Feliksa Konecznego Oraz Wybranych autorów Z XX W. MAeS 2022, 22.