(1)
Skudrzyk, P. Sacrum W Sztuce życia. Panteistyczne rozważania Na Bazie Historiozofii Arnolda J. Toynbee’ego. MAeS 2022, 22.