(1)
Wróblewski, M. Sztuka W światopoglądzie Jerzego Prokopiuka. MAeS 2022, 22.