(1)
Synowiec-Piłat, M.; Mianowski, J. Wprowadzenie. MAeS 2021, 22, 5-7.