(1)
Choińska, A. K. Zastosowanie Koncepcji kapitału Pierre’a Bourdieu Do Klasyfikacji czynników społecznych wpływających Na Zdrowie Psychiczne młodzieży Szkolnej. MAeS 2021, 22, 45-63.