(1)
Kaczmarek, K. M. Ewolucja Religii. Podejście Syntetyczne. MAeS 2021, 22, 91-107.