Dobrzeniecki-Ɓukasiewicz, R. (2018). Domy bezdomne, adaptacja wybranych przestrzeni przez osoby bezdomne. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, 19(4), 53-77. https://doi.org/10.26881/maes.2018.4.03