Biskupska, K. (2018). „Miasto to jak mieszkanie. Nasze”. Powojenne strategie oswajania miast Ziem Zachodnich i Północnych na przykładzie Wrocławia. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, 19(4), 129–148. https://doi.org/10.26881/maes.2018.4.07