Czyżewski, M., Krzymiński, D., Marynowicz-Hetka, E., Mendel, M., & Szkudlarek, T. (2018). Słowo od redakcji. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, 19(3), 7–9. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/2755