Zbrzeźniak, U. (2018). Czy jesteśmy skazani na rządomyślność?. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, 19(3), 45–60. https://doi.org/10.26881/maes.2018.3.04