Świrek, K. (2018). Urządzanie poza funkcją Pana: neoliberalna racjonalizacja władzy a kryzys autorytetu symbolicznego. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, 19(3), 124–141. https://doi.org/10.26881/maes.2018.3.09