Synowiec-Piłat, M., & Pałęga, A. (2018). Od Redakcji. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, 19(2), 5–8. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/2777