Synowiec-Piłat, M., Jędrzejek, M., & Pałęga, A. (2018). Magia food pornu. Próba rekonstrukcji etiologii zjawiska. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, 19(2), 83–101. https://doi.org/10.26881/maes.2018.2.05