Frysztacki, K. (2018). Kryzys i odnowa miejskiej wspólnoty-społeczności lokalnej. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, 19(1), 15–33. https://doi.org/10.26881/maes.2018.1.01