Kajdanek, K. (2018). Deindywiduacja jako pragnienie miejskiej tożsamości. O znaczeniu uczestnictwa w wielkich miejskich wydarzeniach kulturalnych na przykładzie ceremonii otwarcia Europejskiej Stolicy Kultury (ESK Wrocław 2016). Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, 19(1), 163–177. https://doi.org/10.26881/maes.2018.1.11