Stanisz, A. (2019). Społeczno-kulturowe praktyki produkcji, dystrybucji i słuchania soundscape’ów. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, 20(2), 83–105. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/3671