Szóstakowski, D. (2019). Bariery w angażowaniu się w działania zbiorowe na rzecz grupy własnej na przykładzie ruchów LGB. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, 20(3), 167–181. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/3910