Baranowski, M. (2019). Dobrobyt społeczny w usieciowionej technologicznie gospodarce: przykład sharing economy. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, 20(3), 25–42. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/3915