Kryszczuk, M., & Szymański, K. (2019). Komputery w środowisku pracy: historyczny zarys procesu informacjonalizacji. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, 20(3), 120–140. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/3920