Obracht-Prondzyński, C., & Łuczeczko, P. (2019). Wielokulturowość Gdańska – problem, szansa czy ryzyko?. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, 20(4), 107–121. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/4218