Obracht-Prondzyński, C., & Zbieranek, P. (2019). Wstęp: Gdańsk jako wspólnota obywatelska in statu nascendi. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, 20(4), 7–10. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/4219