Michałowski, L. (2019). Trzy wymiary tożsamości miasta. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, 20(4), 25–37. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/4224