Mendel, M. (2019). Miejskie widma. Przeszłość jako klucz do zrozumienia teraźniejszości. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, 20(4), 83–106. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/4227