Grabowski, T., Stachura, K., & Zbieranek, P. (2019). Wspólnota różnorodności – co łączy, a co dzieli współczesnych gdańszczan. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, 20(4), 38–55. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/4228