Miller, A. (2019). Odkrywając ukryte. Spacery po mieście jako narzędzie animacji tożsamości. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, 20(4), 152–154. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/4229