Karaś, D. (2019). Hiszpańscy kibice, polski James Dean i ukraińscy sąsiedzi. Różne opowieści o Gdańsku. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, 20(4), 141–144. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/4230