Knera, J. (2019). Mikrotożsamość. Jak aktywnie poszukiwać dzielnicowego genius loci?. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, 20(4), 155–157. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/4231