Łempicka, A. (2020). Recenzja książki Mieczysława Dąbrowskiego Tylko seks? Antropologia erotyzmu od Sade’a do Houellebecqa. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, 21(1), 99-103. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/4513