Potulski, J. (2020). Emile Durkheim o państwie i polityce – socjologia Emile’a Durkheima i problemy transformacji społecznej. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, 21(1), 76–95. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/4516