Warmińska-Zygmunt, K. (2020). Jak powstają nowe narody, czyli o nation-making. Przykład kaszubski. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, 21(1), 59–75. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/4517