Kudelska, M., Staszczyk, A., & Świerzowska, A. (2020). Retradycjonalizacja hinduizmu we współczesnych świątyniach indyjskich na przykładzie New Vishvanath Temple w Waranasi. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, 21(1), 29-45. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/4518