Mazurek, M. (2020). Polityka wobec mniejszości w Polsce. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, 21(1), 46–58. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/4519