Abramowicz, M., Bykowska-Godlewska, B., & Strzałkowska, A. (2021). Postawy młodzieży akademickiej wobec celibatu i posiadania dzieci przez księży rzymskokatolickich. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, 21(2), 10–27. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/5813