Żółtowski, M. (2021). Refleksje i doświadczenia z pracy asystenta rodzin Romów rumuńskich ds. edukacji. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, 21(2), 88–101. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/5817