Obracht-Prondzyński, C., & Zbieranek, P. (2020). Wstęp: twórzmy warunki do działania dla aktywnych kobiet. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, 21(3). Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/6283