Stachura, K. (2020). Obywatelskość w partnerstwie. Praktyki współpracy oraz wsparcia w doświadczeniu gdańskich aktywistek. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, 21(3). Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/6284